گروه بندی کلاس های عملی درس کاربرد کامپیوتر

3 اسفند 1392 | تعداد بازدید: 1336

لیست گروه های کلاس عملی درس کاربرد کامپیوتر رشته صنایع غذایی دانشگاه پیام نور در ادامه مطلب آمده است.

دانشجویان عزیز، لطفا در ساعات درسی مشخص شده گروه های خود حضور یابند.

(ادامه مطلب)کنترل کننده اسلاید شو

1 اسفند 1392 | تعداد بازدید: 0