نمرات میان ترم خدمات الکترونیک

26 آذر 1394 | تعداد بازدید: 1221

نمرات میان ترم درس خدمات الکترونیک دانشگاه علمی کاربردی بازرگانی.

(ادامه مطلب)

قابل توجه دانشجویان درس آزمایشگاه مهندسی رایانه های کوچک

24 آذر 1394 | تعداد بازدید: 1169

دانشجویان درس آزمایشگاه مهندسی رایانه های کوچک، لطفا پروژه خود را تا تاریخ 94/10/10 ایمیل نمایند.      باتشکر

(ادامه مطلب)

قابل توجه دانشجویان تک درس علمی صنعتی

18 آذر 1394 | تعداد بازدید: 1173

دانشجویان عزیز علمی صنعتی که با بنده تک درس دارند برای تحویل پروژه و امتحان لطفا در تاریخ دوشنبه 09/23 ساعت 11 در دانشگاه حضور یابند.

(ادامه مطلب)