نمره پایان ترم سیستم های اطلاعاتی

23 دی 1394 | تعداد بازدید: 1059

نمره پایان ترم درس سیستم های اطلاعاتی حسابداری دانشگاه علمی کاربردی بازرگانی

(ادامه مطلب)

نمرات پایان ترم خدمات الکترونیک

22 دی 1394 | تعداد بازدید: 1240

نمرات پایان ترم درس خدمات الکترونیک دانشگاه علمی کاربردی بازرگانی

(ادامه مطلب)

نمرات پایان ترم درس مدیریت ارتباط با مشتری

19 دی 1394 | تعداد بازدید: 1122

نمرات پایان ترم درس مدیریت ارتباط با مشتری دانشگاه علمی کاربردی علمی صنعتی خراسان.

(ادامه مطلب)

جزوه درس کارگاه کامپیوتر

5 دی 1394 | تعداد بازدید: 3184

دانشجویان عزیز دانشگاه غیرانتفاعی آرمان رضوی جزوه امتحان تئوری درس کارگاه کامپیوتر را از قسمت زیر می توانید دانلود نمایید.

(ادامه مطلب)