موضوعات پیشنهادی برای پروژه پایانی

24 اسفند 1394 | تعداد بازدید: 959

دانشجویان گرامی دانشگاه پیام نور که با بنده پایان نامه برداشتند، موضوع های پیشنهادی پروژه در ادامه مطلب قرار دارد، می توانید یکی از آنها را انتخاب یا موضوع پیشنهادی خود را ایمیل بزنید. حتما موضوع پروژه باید تایید شود. باتشکر

(ادامه مطلب)