وبلاگ

دلنوشته ها، اطلاعیه ها و روز نوشته های من را در این قسمت مطالعه کنید ...

ولادت باسعادت سلطان، امیر و ولی نعمت تمام ایرانیان، حضرت امام رضا(ع) مبارک

3 شهریور 1394 | وبلاگ

ولادت باسعادت سلطان، امیر و ولی نعمت تمام ایرانیان، حضرت امام رضا(ع) مبارک

زائری بارانی ام آقا بدادم میرسی؟

بی پناهم، خسته ام،تنهابدادم میرسی ؟

گر چه آهونیستم اماپراز دلتنگی ام

ضامن چشمان آهوهابه دادم میرسی ؟

ازکبوترهاکه میپرسم نشانم میدهند

گنبدو گلدسته هایت رابه دادم میرسی ؟

من دخیل التماس رابه چشمت بسته ام

هشتمین دردانه زهرابه دادم میرسی ؟