تدریس دانشگاه

در این بخش می توانید جزوات، سوالات و اطلاعیه ها را مشاهده نمایید ...

نمرات پایان ترم امنیت شبکه

29 خرداد 1398 | اطلاعیه ها

دانشجویان عزیز دانشگاه علمی صنعتی خراسان، نمرات پایان ترم درس امنیت شبکه به شرح ذیل می باشد.

لازم به ذکر است نمرات با ارفاق کامل لحاظ شده و جای هیچ گونه اعتراض نیست.

 

امنیت شبکه
  نمره نهایی

 

 

1   اله یاری   10          12      
2   پژوهش   15.75    17.75      
3   شاه مراد   9.75    11.75      
4   صانعی پور   11.5    13.5      
5   صرافیان   17    19      
6   غفاری مقدم   12    14      
7   موسوی   13.5    15.5      
8   میرنژاد   18    20      
9   نیکو   14    16      
10   ایزدپناه   10    12      
11   حسینی   16    18      
12   نامنی   10.75    12.75      
13   مین باشی   15    17      
14   دلارام   9    11      
15   دوستدار   10.5    12.5      
16   احمدیان   13    15