تدریس دانشگاه

در این بخش می توانید جزوات، سوالات و اطلاعیه ها را مشاهده نمایید ...

نمرات میان ترم درس شبکه های کامپیوتری

18 اردیبهشت 1397 | اطلاعیه ها

دانشجویان عزیز دانشگاه علمی صنعتی خراسان، نمرات میان ترم درس شبکه های کامپیوتری به شرح ذیل می باشد.

شبکه
ردیف   نام خانوادگی   نمره امتحان از 7          
1   ایزدپناه   4.75          
2   قاسمی   6.5          
3   داودیان   1.75          
4   رزاقی   ......          
5   مهدی منصوری   4.5          
6   دهقانی   1.5          
7   مشهدی   6.5          
8   شکیبایی   6.75          
9   دوستدار   4          
10   فرخی   5.25          
11   مشیرفراهی   6          
12   اقبالی   3          
13   منصوری   5.25          
14   کارگر   5.5          
15   بهاری   2.5          
16   فراصتی   6.75          
17   حسینی   ...