تدریس دانشگاه

در این بخش می توانید جزوات، سوالات و اطلاعیه ها را مشاهده نمایید ...

نمرات میان ترم ساختمان داده ها

16 خرداد 1397 | اطلاعیه ها

دانشجویان عزیز دانشگاه الزهرا، نمرات میان ترم درس ساختمان داده ها به شرح ذیل می باشد.

ساختمان داده ها
ردیف   نام خانوادگی   نمره امتحان از 7          
1   سرافراز مروی   4          
2   امام وردی   1.5          
3   دهقان   3.5          
4   دانایی   4.75          
5   جوادی   3.25          
6   شیخ زاده   6.5          
7   نیلی   6          
8   قویدل   0          
9   رضایی   6.75          
10   ارام   5.75          
11   خسروجردی   2.75          
12   فرهی   3.25          
13   هاشمی   -------          
14   حسن پور   -------          
15   شکیبایی   -------          
16   حسینی   7          
17   موحدی   5.5          
18   نیری   -------          
19   معاونی   -------          
20   نوایی   4.75          
21   مختاریان   1.5          
22   بیات   3          
23   کنعانی   0.5