تدریس دانشگاه

در این بخش می توانید جزوات، سوالات و اطلاعیه ها را مشاهده نمایید ...

نمرات پایان ترم شبکه های نوری

25 دی 1397 | اطلاعیه ها

دانشجویان عزیز دانشگاه علمی صنعتی خراسان، نمرات پایان ترم درس شبکه های نوری به شرح ذیل می باشد.

لازم به ذکر است نمرات با ارفاق کامل لحاظ شده و جای هیچ گونه اعتراض نیست.

 

شبکه های نوری
   

 

 

1   اقبالی   14                
2   ایزدپناه   15.5          
3   بهاری   16.25          
4   حسینی   14          
5   دلارام   غ          
6   دهقانی   11.5          
7   رزاقی   16.75          
8   شکیبا   17.25          
9   فرخی   17.25          
10   قاسمی   17          
11   مشهدی   18.75          
12   مشیرفراهی   17.75          
13   منصوری مهدی   13.75          
14   منصوری فاطمه   18.5          
15   کارگر   17.25          
16   داودیان    17.75          
17   فراستی   14          
18   دوستدار   13          
19   غفرانی   10