تدریس دانشگاه

در این بخش می توانید جزوات، سوالات و اطلاعیه ها را مشاهده نمایید ...

نمرات پایان ترم TCP/IP

26 دی 1397 | اطلاعیه ها

دانشجویان عزیز دانشگاه علمی صنعتی خراسان، نمرات پایان ترم درس TCP/IP به شرح ذیل می باشد.

TCP/IP      
        پایان ترم   میان ترم   حضور کلاسی       جمع       
1   ایزدپناه   8.75         1    0 9.75
2   برهان علمی   13    3.25    0 16.25
3   بهاری   10.25    3.25    0  13.5
4   حسینی   10    6.25    0  16.25
5   دهقانی   9.75    غ    0 9.75
6   دوستدار   7.5    4    0 11.5
7   رزاقی   10.25    3.75    0.25 14.25
8   شکیبا   11.75    غ    0.5 12.25
9   فرخی   10.75    6.25    0.75 17.75
10   قاسمی   11.5    4.25    1 16.75
11   مشهدی   12.25    6    1 19.25
12   مشیرفراهی   10    2.75    1 13.75
13   منصوری مهدی   11.5    غ    0 11.5
14   منصوری فاطمه   12.5    5.25    1 18.75
15   فراستی   10.25    غ    0  10.25
16   باقری   2.5    غ    0 2.5
17   کارگر   11.5    6    1  18.5
18   بمانی    8.25    2.5    0 10.75
19   اقبالی    7.25   2.75   0.75 10.75
20   داودیان   8.25   3.25   0 11.5
21   غفرانی   6   غ   0 6