تدریس دانشگاه

در این بخش می توانید جزوات، سوالات و اطلاعیه ها را مشاهده نمایید ...

نمرات میان ترم شبکه های کامپیوتری

14 خرداد 1398 | اطلاعیه ها

دانشجویان عزیز دانشگاه علمی صنعتی خراسان، نمرات میان ترم درس شبکه های کامپیوتری به شرح ذیل می باشد.

شبکه
ردیف   نام خانوادگی   نمره امتحان از 7          
1   آذرآباد   3.5          
2   اله یاری   3          
3   پژوهش   5          
4   دهقان   4.5          
5   رضایی   3.25          
6   شاه مراد   2.5          
7   صانعی پور   2.5          
8   صرافیان   6.25          
9   غفاری مقدم   5          
10   موسوی   غ          
11   مهدی زاده   5.5          
12   میرنژاد   6.5          
13   نیکو   3.5