تدریس دانشگاه

در این بخش می توانید جزوات، سوالات و اطلاعیه ها را مشاهده نمایید ...

نمرات میان ترم ساختمان داده ها

15 خرداد 1398 | اطلاعیه ها

دانشجویان عزیز دانشگاه علمی صنعتی خراسان، نمرات میان ترم درس ساختمان داده ها به شرح ذیل می باشد.

ساختمان داده ها
ردیف   نام خانوادگی   نمره امتحان از 7          
1   احمدیان   6.5          
2   اله یاری   1          
3   دهقان   2          
4   رزاقی   2          
5   صانعی پور   ---          
6   غفاری مقدم   1          
7   موسوی   ---          
8   چنارانی   4          
9   بیزوال   2.5          
10   دهقان پور   4.75          
11   رحیمیان   4.5          
12   عاقبتی   2.75          
13   رئیسیان   3          
14   شعبانی   ---          
15   صابریان   3.25          
16   معینی   2.75          
17   غیور   2          
18   محمدی   3.75          
19   حیدریان   3.5