تدریس دانشگاه

در این بخش می توانید جزوات، سوالات و اطلاعیه ها را مشاهده نمایید ...

نمرات پایان ترم شبکه های کامپیوتری

29 خرداد 1398 | اطلاعیه ها

دانشجویان عزیز دانشگاه علمی صنعتی خراسان، نمرات پایان ترم درس شبکه های کامپیوتری به شرح ذیل می باشد.

لازم به ذکر است نمرات با ارفاق کامل لحاظ شده و جای هیچ گونه اعتراض نیست.

شبکه کامپیوتری      
                 نمره برگه پایان ترم از 13             میان ترم از 7              جمع   نمره  نهایی
1   آذراباد       9.75   3.5   12.75   14.75
2   اله یاری   7.5   3   10.5   12.5
3   پژوهش   11   5   15   17
4   دهقان   8   4.5   12.5   14.5
5   رضایی   7.75   3.25   11   13
6   شاه مراد   10.25   2.5   12.75   14.75
7   صانعی پور   5.5   2.5   8   10
8   صرافیان   10   6.25   16.25   18.25
9   غفاری مقدم   7.75   5   12.75   14.75
10   موسوی   11.5   5.5   17   19
11   مهدی زاده   8.5   5.5   14   16
12   میرنژاد   12.5   6.5   19   20
13   نیکو   13   3.5   16.5   18.5